Vilkår og betingelser

Vilkårene og betingelsene nedenfor, samt enhver annen lov og forskrift som gjelder for dette nettsted gjelder for alle brukere på nettstedet.

Coca-Cola opprettholder dette nettstedet for personlig underholdning, informasjon og kommunikasjon. Du kan imidlertid ikke distribuere, endre, overføre, gjenbruke eller bruke innholdet fra nettstedet til offentlige eller kommersielle formål, inkludert tekst, bilder, lyd og video uten skriftlig tillatelse fra Coca-Cola.

Tilgang til og bruk av nettstedet er også underlagt følgende vilkår og betingelser og alle gjeldende lover. Ved å besøke og surfe på nettstedet godtar du vilkårene og betingelsene.

Vilkår og betingelser

• Dette nettstedet er kun beregnet for bruk av personer bosatt i Norge. Du bør regne med at opphavsrett gjelder alt du ser eller leser på nettstedet med mindre annet er oppgitt, og skal ikke brukes utenom det som er angitt i vilkårene og betingelsene eller i teksten på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra Coca-Cola. Coca-Cola garanterer ikke at bruken av materialet på nettstedet ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter.
• Bilder som vises på nettstedet tilhører, eller blir brukt med tillatelse av Coca-Cola. Bruken av disse bildene av deg, eller andre med godkjenning fra deg, er forbudt med mindre det er tillatt i vilkårene og betingelsene eller særskilt tillatelse gitt andre steder på nettstedet. Enhver autorisert bruk av bilder kan bryte lover om opphavsrett, varemerker, personvern og reklame, og kommunikasjonsforskrifter og vedtekter.
• Personlig data (for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) du sender til nettstedet via elektronisk post eller på annen måte, vil bli brukt av Coca-Cola i samsvar med personvernerklæringen til nettstedet. All annen kommunikasjon eller materialer du sender til nettstedet, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært.
• Enda Coca-Cola forsøker å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på nettstedet, gir ikke Coca-Cola garantier eller løfter med hensyn til nøyaktigheten. Coca-Cola påtar seg intet ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet.
• All bruk av nettstedet er på eget ansvar. Hverken Coca-Cola eller annen part som er involvert i å skape, produsere eller levere nettstedet er ansvarlig for direkte, tilfeldige, følgeskader, indirekte eller strafferettslige skader eller tap som følge av eller i forbindelse med din tilgang til eller bruk av nettstedet.
• Dersom du godtar disse vilkårene, og kun så lenge du har tillatelse fra Coca-Cola for å få tilgang til og bruk av nettstedet, kan du laste ned og vise én (1) kopi av innhold og programvare på nettstedet som vi gir deg tilgang til eller nedlasting, på en enkelt datamaskin, kun til ditt personlige, ikke-kommersielle hjemmebruk, forutsatt at du beholder all opphavsrett og andre eiendomsrettigheter. Med mindre annet er uttrykkelig godkjent skriftlig av Coca-Cola på forhånd, godtar du å ikke reprodusere, endre, leie ut, lease, låne, selge, distribuere, tilpasse, oversette, lage avledede produkter (enten helt eller delvis), basert på omvendt utvikling, dekompilering eller demontering av tjenester eller programvare, hele eller deler av nettstedet, eller materialer gjort tilgjengelig via nettstedet. Visse programvarer kan være styrt av en ekstra sluttbrukerlisens som du kan måtte godta før du bruker programvaren.
• Coca-Cola tar heller ikke noe ansvar, og skal ikke være ansvarlig for, eventuelle skader eller virus som kan infisere datautstyret eller annet utstyr på grunn av din tilgang til, bruk av nettstedet eller nedlasting av materialer.
• Vær oppmerksom på at noen lover ikke tillater utelukkelse av underforståtte garantier, så noen av de ovennevnte begrensningene gjelder kanskje ikke deg.
• Coca-Cola har ikke vurdert noen eller alle nettstedene som har linket til nettstedet, og er ikke ansvarlig for innholdet eller retningslinjer på andre sider eller nettsteder som linker til nettstedet.
• Coca-Cola kan fra tid til annen overvåke tekst på retroplakat-programmet. Coca-Cola er ikke forpliktet til å gjøre dette og påtar seg ikke ansvar eller ansvar som følge av innholdet på disse stedene, heller ikke for feil, ærekrenkelser, utelatelser, usannheter, uanstendighet, banning, fare eller unøyaktigheter i informasjonen som kan finnes på nettstedet.
• Du har ikke tillatelse til å skrive eller sende ulovlige, truende, ærekrenkende, uanstendige, skandaløse, provoserende eller blasfemisk materiale, eller materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til adferd som anses som en straffbar handling, fører til sivilrettslig ansvar eller på annen måte bryter loven. Coca-Cola vil fullt ut samarbeide med enhver lovmyndighet eller rettskjennelse som ber om eller beordrer Coca-Cola å avsløre identiteten til enhver som sender slik informasjon eller materialer, og forbeholder seg retten til å fjerne slikt materiale når som helst fra nettstedet.
• Du må ikke bruke registrerte eller uregistrerte varemerker på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra oss eller fra den aktuelle varemerkeinnehaveren.
• Med hensyn til informasjon eller materiale som du velger å vise eller legge ut på interaktive tjenester på nettstedet ("brukerinnhold"), og av hensyn til å bli gitt adgang til Coca-Colas kampanjer gir du Coca-Cola og dets tilknyttede enheter en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, overførbar, royalty-fri, evigvarende, ugjenkallelig rettighet og lisens, uten kompensasjon til deg: (a) til å bruke, reprodusere, distribuere, tilpasse (inkludert redigere, oversette og reformatere uten begrensning), utlede, overføre, vise og bruke slikt brukerinnhold, offentlig eller på annen måte, i media nå kjent eller heretter utviklet, for Coca-Cola og tilknyttede enheters forretningsøyemed, og (b) viderelisensiere de ovennevnte rettighetene gjennom flere nivåer, i den grad den gjeldende lov tillater. De nevnte lisensene skal overleve opphør av avtalen, uansett årsak. For hvert brukerinnhold garanterer du at du har nødvendige rettigheter til å tildele konsesjoner gitt i denne seksjonen, og slikt brukerinnhold (som gjelder), og bestemmelse eller opprettelse gjennom nettstedet er i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter og ikke krenker opphavsrett, varemerke, forretningshemmeligheter, personvern, immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til en tredjepart. Du godtar å gi avkall på "moralske rettigheter" eller andre rettigheter med hensyn til tildeling av forfatterskap eller integritet av materialer om hver enkelt brukerinnhold du sender inn.
• I disse vilkårene og betingelsene inluderes alle godkjente tapperier under Coca-Cola.
• Du godtar å forsvare, godtgjøre og holde landene i Coca-Cola NWEN, dets tilknyttede enheter, og annen part som er involvert i å skape, produsere eller levere nettstedet, og deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere og representanter, fra og mot alle krav, tap, omkostninger og utgifter (inkludert advokatsalærer uten begrensning) som følge av (a) din bruk av eller aktiviteter i forbindelse med nettstedet, tjenestene eller programvaren; (b) brudd på disse brukerbetingelsene av deg eller gjennom kontoen din; eller (c) enhver påstand om at ethvert brukerinnhold som du gjør tilgjengelig eller oppretter gjennom nettstedet, tjenestene eller programvaren krenker eller på annen måte bryter opphavsretten, varemerker, forretningshemmeligheter, personvern eller andre immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til tredjeparter.
• Coca-Cola kan når som helst revidere disse vilkårene og betingelsene ved å oppdatere dette innlegget. Du er bundet av slike revisjoner og bør derfor regelmessig besøke denne siden for å lese gjeldende vilkår og betingelser som du er bundet til. Du vil bli bundet av endringene selv om du ikke besøker denne siden igjen og leser denne informasjonen.

Varemerker

• Powerade and ION4 er et registert varemerke isom tilhører the Coca-cola Company
• For å unngå tvil er ikke ovennevnte en fullstendig liste over The Coca-Cola Company eller dets tilknyttede selskapers varemerker.