VÆR

Omgivelsene spiller også en rolle i forbindelse med væsketap og kan påvirke din prestasjon.

I VARMT VÆR

Svettehastigheten kan nå 2,5 liter per time i varmt og fuktig vær.1 Det er mye svette. Hvis du ikke erstatter væsken og natriumet du mister kan et så høyt nivå av svettetap påvirke prestasjonen din.

Hvis du trener eller konkurrerer i varmt vær er det svært viktig å få erfaring med varmen. Dette lærer deg hvordan du kan tilpasse treningen og konkurransestrategiene, i tillegg til hvor mye du må drikke, istedenfor plutselig å usette deg selv for varmt vær.

I KALDT VÆR

Hvis du trener under kjølige forhold (under 10 °C), er behovet for væske ofte like høyt som under varme forhold. 4

Det viktige budskapet for trening under kjølige forhold er derfor å være oppmerksom på væskeinntaket. Vær oppmerksom på hvor mye du svetter ved trening i kulden og drikk i henhold til hvor mye du svetter.

Mange vintersporter utøves også i høytliggende områder, som fjellklatring og luftsport. Idrettsutøvere kan også dra fordel av høydetrening for å bedre prestasjonen i viktige konkurranser. I høyden er luften tynnere, tørrere og har lavere oksygeninnhold, hvilket gjør at mer væske passivt fordamper fra kroppen (fra luftveiene og huden). Dette er grunnen til at vi får tørr hals og sprukne lepper de første dagene under et høydeopphold. Det er påvist at væske som forflyttes i kroppen bidrar til akutt fjellsyke (høydesyke).5

I tillegg til tørrere luft, har det også en tendens til å være kjøligere i høyden. Dette reduserer, som nevnt tidligere, behovet for å drikke. Det er derfor viktig å øke væskemengden som inntas for å motvirke det økte væskebehovet som oppstår i høyden. Fokuset bør være på å opprettholde urinmengden (svak i farge) og sørge for at væsketapet under trening blir erstattet.

Referanser

1Rehrer NJ, Burke LM: Sweat losses during various sports. Aust J Nutr Diet 53:S13–S16, 1996.

Denne informasjonen er ikke medisinske råd og skal ikke erstatte konsultasjon med lege eller ernæringsfysiolog før du starter et nytt treningsprogram eller en ny kostholdsplan.